BACCARAT369

คู่มือการใช้งาน

วิธีใช้งาน

1.กดเข้าที่หน้ากระเป๋า

2.กดเข้าที่หน้ากรอกโค้ด

3.กรอกโค้ดในช่องแล้วกดยืนยัน

4.รับโค้ดสำเร็จ

 

1.กดเข้าที่หน้ากระเป๋า

2.กดไปที่โปรโมชั่น

3.กรอกจำนวนเงินที่ท่านทำรายการฝากเข้ามาเเละกดปุ่มฝากเงิน

4.ระบบจะคำนวณดอกเบี้ยให้ท่าน